Avtalsmallar

Stiftelseurkund vid apportbildning

Stiftelseurkund vid kontantbildning och/eller apportbildning är en mall som förklarar bildandet av ett aktiebolag. Ett aktiebolag anses vara bildat när samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Kategori Aktiebolag
Sidor 1
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!