Ombildning från en enskild firma till ett aktiebolag - instruktioner

Här kan du ladda ner en mall för Ombildning från en enskild firma till ett aktiebolag för mer instruktioner.

För att ombilda ditt företag till aktiebolag ska aktiebolaget vara bildat och registrerat hos Bolagsverket innan du byter företagsform.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för skulder i den enskilda näringsverksamheten är det en del av betalningen för tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten. Skillnaden är ditt egna kapital i din enskilda näringsverksamhet som du för över till aktiebolaget och som oftast då blir en skuld till dig från aktiebolaget. Du bör då upprätta en revers på din fordran från aktiebolaget.

Om du vill ha tillbaka det belopp som du betalade i aktiekapital när du bildade aktiebolaget måste ditt egna kapital uppgå till minst samma belopp. Om ditt egna kapital är lägre kan du bara ta ut ett belopp som motsvarar det egna kapitalet från aktiebolaget.

Om periodiseringsfonder eller expansionsfond ska överföras finns krav på att tillskott ska lämnas till bolaget och du kan inte ta ut ett lika stort belopp från bolaget. Om det egna kapitalet inte räcker till tillskottet måste du sätta in ytterligare medel i bolaget.

Om skulderna är större än tillgångarna uppkommer ett så kallat förbjudet lån. För att slippa betala skatt på det förbjudna lånet kan du betala mellanskillnaden till aktiebolaget vid ombildningstillfället.

Omkostnadsbeloppet för aktierna förändras inte för att du ombildar din enskilda näringsverksamhet till aktiebolag.

Dokumentegenskaper

Pris 295 Kr
Antal sidor 5
Låst Locked
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Kundtjänst

info@avtalsmallar.se