Avtalsmallar

Nyregistrering aktiebolag

Detta är en blankett från Bolagsverket, blankett 816.

Du kan använda denna blankett för att registrera ditt aktiebolag och sen skicka in blanketten till Bolagsverket.

Det krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag

Kategori Aktiebolag
Sidor 7
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!