Avtalsmallar

Minska aktiekapitalet

Detta är en blankett från Bolagsverket, blankett 819.

Aktiekapitalet i ett aktiebolag kan både öka och minska. Det finns fyra sätt att öka aktiekapitalet och ett sätt att minska det. Du måste anmäla förändringen till oss.
...
Minskning
återbetala till aktieägare.
avsätta till fritt eget kapital.
täcka en förlust.
lösa in aktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen.

Kategori Aktiebolag
Sidor 3
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!