Avtalsmallar

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal ingås mellan alla eller ett antal ägare aktiebolaget. Ibland används beteckningen kompanjonsavtal i stället för aktieägaravtal.
Aktieägaravtal är vanligt förekommande i framförallt aktiebolag med ett mindre antal aktieägare.
Ett aktieägaravtal reglerar vanligen verksamhetens inriktning, hur bolagets ledning skall utses, hur parterna ska rösta på bolagsstämman i olika frågor, parternas engagemang och funktioner i bolaget, rätten att överlåta aktier i bolaget och hur aktierna i bolaget ska värderas vid en överlåtelse samt vad som ska ske om någon av aktieägarna hamnar på obestånd eller, om det är fråga om en fysisk person som är aktieägare, hon eller han blir allvarligt sjuk eller avlider.

Kategori Aktiebolag
Sidor 10
995:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!