Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal ingås mellan alla eller ett antal ägare aktiebolaget. Ibland används beteckningen kompanjonsavtal i stället för aktieägaravtal.
Aktieägaravtal är vanligt förekommande i framförallt aktiebolag med ett mindre antal aktieägare.
Ett aktieägaravtal reglerar vanligen verksamhetens inriktning, hur bolagets ledning skall utses, hur parterna ska rösta på bolagsstämman i olika frågor, parternas engagemang och funktioner i bolaget, rätten att överlåta aktier i bolaget och hur aktierna i bolaget ska värderas vid en överlåtelse samt vad som ska ske om någon av aktieägarna hamnar på obestånd eller, om det är fråga om en fysisk person som är aktieägare, hon eller han blir allvarligt sjuk eller avlider.

Dokumentegenskaper

Pris 295 Kr
Antal sidor 10
Låst Locked
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Kundtjänst

info@avtalsmallar.se