Sekretessavtal (NDA) mellan företag

För att komplettera det lagstadgade skyddet och för att närmare specificera sekretesskyldigheten mellan två företag som samarbetar kan parterna ingå ett sekretessavtal. Avtalet innebär vanligtvis att en avtalspart förbjuds att avslöja konfidentiell information om motpartens företag.

Sekretessavtal benämns även ofta Non Disclosure Agreement (NDA).

Syftet med ett sekretessavtal är att skydda företagshemligheter. En utgångspunkt är därför att definiera all yppad information som konfidentiell och undanta viss specifik information som t ex är allmänt känd eller som parten redan känner till.

Avtalet kan också specifikt definiera vilken information som anses vara konfidentiell. På så sätt vet parterna vad sekretessen omfattar (t ex affärskoncept, marknadsplaner, kund- och leverantörslistor, tekniska lösningar mm). Det kan också vara så att sekretessen enbart ska vara begränsad till viss information eller till ett visst projekt eller liknande.

Dokumentegenskaper

Kategori Affärsjuridik Affärsavtal
Sidor 2
350:-
Avdelare
SNABBT OCH ENKELT
  • Ladda ner
  • Anpassa
  • Spara
  • Skriv ut
  • Klart

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

  info@avtalsmallar.se

Tack för ert meddelande. Vi återkommer så snart vi kan.