Avtalsmallar

Konsultavtal

Denna mall för konsultavtal är lämplig för uppdragsgivare och uppdragstagare
(t ex konsulter) som vill upprätta ett avtal där villkoren för uppdraget preciseras.

När ett företag köper in tjänster, t ex webbtjänster från ett IT-företag, eller något annat, är det lämpligt att man upprättar ett konsultavtal där omfattningen av uppdraget och andra villkor framgår. Även för uppdragstagaren är det viktigt att det upprättas ett ordentligt avtal

Kategori Affärsavtal
Sidor 7
450:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!