Avtalsmallar

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning är en mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen.

Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om att eget kapital motsvarar mindre än hälften av aktiebolagets registrerade aktiekapital eller då det vid verkställighet enligt utsökningsbalken visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran.

Om styrelsen underlåter att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning när ovanstående förhållande föreligger blir styrelsen solidariskt och personligt betalningsansvariga för de förpliktelser som uppstår under perioden av underlåtenhet.

Styrelsen blir också solidariskt och personligt betalningsansvariga om de underlåter att sammankalla till kontrollstämma eller att ansöka om likvidation hos tingsrätten när dessa aktiviteter skall vidtas enligt Aktiebolagslagen.

Kategori Budget
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!