Avtalsmallar

Provisionsavtal

Provisionslön är individbaserad lön som är förhållandevis vanlig för telefonsäljare och fältsäljare. Detta baseras ofta på t.ex. antal sålda order för en viss tjänst eller produkt. Vissa kan ha hela lönen provisionsbaserad, medan andra kan ha en viss fast månadslön och resten provisionsbaserat.

Kategori Försäljning
Sidor 3
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!