Avtalsmallar
ADMINISTRATION
JURIDIK
EKONOMI
PERSONAL
MYNDIGHETER
FÖRETAGSPAKETET

1 995 kr

 • 800 svenska mallar
 • 400 norska mallar
 • Obegränsad tillgång
 • Alltid uppdaterade
 • Utarbetade av experter
 • Sparar tid och pengar
 • Allt samlat under ett tak
6 mån
FÖRETAGSPAKETET

2 995 kr

 • 800 svenska mallar
 • 400 norska mallar
 • Obegränsad tillgång
 • Alltid uppdaterade
 • Utarbetade av experter
 • Sparar tid och pengar
 • Allt samlat under ett tak
12 mån